Pengurus

Pengurus adalah organ LKSA DARUL AZHAR MALANG yang melaksanakan kepengurusan LKSA. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan LKSA untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili LKSA baik di dalam maupun di luar pengadilan. Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan LKSA Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan LKSA, yang ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya  diatur di dalam Anggaran Dasar LKSA DARUL AZHAR MALANG.

Pengurus diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Adapun Pengurus LKSA. DARUL AZHAR MALANG pada periode 2015-2020,  adalah  sebagai berikut :

SUSUNAN PENGURUS LKSA. DARULAZHAR

Ketua Umum : Hj. ZAHROTUL HINDUNIYAH, SH.
Wakil Ketua : ROFIKHATUL AMANAH SP.
Sekretaris : SUWARNO
Sekretaris II : RIZKA MAHARGIAN, ST
Bendahara : MOCHAMAD SOLEH