Pembina

Pembina merupakan organ LKSA DARUL AZHAR Kabupaten Malang yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas yang diatur berdasarkan  Anggaran Dasar, antara lain  dalam hal : keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas, penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar yayasan, pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan dan penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan. Anggota  Pembina adalah pendiri yayasan dan / atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Adapun  Pembina LKSA. DARUL AZHAR MALANG adalah :
a. Ketua : ALI RACHMAN, SH. MHum.
b. Anggota : 1. H. NUR SYAHID
        2. H. SYAFIQ